Опис компанії

Французька компанія «RAGT Семенс» заснована у 1919 році фермерами Аверону, які сьогоднi є акцiонерами RAGT. У своїй діяльності орієнтується на європейський ринок.

«RAGT Семенс» проводить селекцію, виробляє й продає насiння в багатьох країнах свiту. Компанія займається вирощуванням всіх основних видів польових культур і рослин для задоволення потреб європейської тваринницької галузі.

Щороку компанія реєструє понад 200 нових сортів і гібридів з-поміж 32 культур: кукурудза, соняшник, сорго, зернові й кормові культури, тверда й м’яка пшениця, тритикале, ячмiнь, соя, рiпак.

RAGT iнвестує понад 18% свого товарообороту в дослiдженння й інновації та послуговується засобами європейського рівня.

Сьогодні компанія «RAGT Семенс» — це:

  • 300 селекцiонерiв і технологiв (80 інженерів і докторiв наук);
  • 17 дослiдних станцiй, разташованих по всiй території Європи;
  • 63 експериментальні станцiï;
  • 280 000 сортовипробувальних дiлянок;
  • 4 багатовидові лабораторiï: технологiï, фiтопатологiï, бiометрiï та біотехнології;
  • понад 100 менеджерів у 18 фiлiях.

Кожен п’ятий гектар у Європі засіяний насінням RAGT.

База даних RAGT — «Система оцінювання видів» (SEV® ) — постійно оновлює результати спостережень за тестуванням різних видів культур. Цi данi надходять з дослiджень RAGT, наших тестiв на малих і великих дiлянках, а також із вiдгукiв про продукцiю від дистриб’юторiв та індустріальних компанiй.

Щороку RAGT  збирає інформацію про десятки агрономiчних і технологiчних критерiïв, якi можна порівняти для точнішого визначення й позиціонування видів культур. Селекціонери використовують SEV® для селекціювання й відбирання сортiв; експерти продукцiï RAGT — для вивчення видiв, їхньої пристосованості до тих чи iнших регiонiв, методiв їхнього вирощування й позицiонування на ринку збуту. Цей гнучкий інструмент, яким ми послуговуємося на користь наших клієнтів, посилює генетичний прогрес наших культур.

Сегмент співпраці

Посівний матеріал кукурудзи, соняшнику, озимої пшениці, озимого ріпаку, сорго, сої.

Статус співпраці

Офіційна дистриб’юція.

Контакти

Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10А, оф. 148
Тел. +38 (044) 538 15 31
ragt-semences.com.ua